Firma

zajmuje się opracowaniem:

  • kompleksowych projektów w zakresie dróg i mostów, w tym również urządzeń towarzyszących
  • kart informacyjnych oraz raportów oddziaływania inwestycji na środowisko celem uzyskania decyzji środowiskowej
  • operatów wodnoprawnych (wraz niezbędnymi obliczeniami hydrologicznymi i hydraulicznymi celem uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym)
  • opinii technicznych, ocen stanu technicznego, ekspertyz oraz przeglądów okresowych obiektów mostowych i dróg

doświadczenie

w trakcie

Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 Nojewo – Podpniewki na odcinku od Nojewa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 187
Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Data opracowania: w trakcie

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodziec
Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Data opracowania: w trakcie

Budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września. MAŁA OBWODNICA
Inwestor: Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
Data opracowania: w trakcie

Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września. DUŻA OBWODNICA
Inwestor: Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
Data opracowania: w trakcie

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5-droga wojewódzka nr 431 w systemie zaprojektuj i wybuduj
Inwestor: Colas Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie k/Poznania
Data opracowania: w trakcie

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 242 w m. Wyrzysk wraz z przebudową mostu
Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Data opracowania: w trakcie

Przebudowa przejścia dla pieszych pod torami przy budynku dworca PKP w Swarzędzu w celu dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiającej realizację zadania
Inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz
Data opracowania: w trakcie

Koncepcja projektowa mostu objazdowego przez Odrę w Ścinawie w km 33+493 drogi krajowej nr 36 wraz z materiałami od uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Data opracowania: w trakcie

Budowa układu drogowego w ciągu ulicy Działkowców we Wrześni wraz z budową wiaduktów kolejowych – tuneli pod liniami kolejowymi nr 281 i 808
Inwestor: Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
Data opracowania: w trakcie

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 w m. Grójec Wielki wraz z budową mostu przez rzekę Obrę
Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Data opracowania: w trakcie

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr449 Palaty – Brzeziny
Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Data opracowania: w trakcie

Budowa ul. Św. Wawrzyńca na odcinku od ul. Żeromskiego / Niestachowska do ul. Kościelnej w Poznaniu
Inwestor: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. al. Niepodległości 27, 61-714 Poznań
Data opracowania: w trakcie

Budowa ul. Spychalskiego (dawniej ul. Chwiałkowskiego) wraz ze schodami łączącymi ul. Dolna Wilda z ul. Górna Wilda w Poznaniu
Inwestor: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. al. Niepodległości 27, 61-714 Poznań
Data opracowania: w trakcie

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 Brzeziny – granica Województwa Wielkopolskiego
Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Data opracowania: w trakcie

Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania pn.: Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 473 Koło – Dąbie w m. Dąbie
Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Data opracowania: w trakcie

Dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza dla przebudowy ulic Bednarskiej, Murarskiej, Kuśnierskiej, Garbarskiej Płócienniczej w Swarzędzu wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania
Inwestor: Gmina Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz
Data opracowania: w trakcie

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie, w związku z modernizacją linii kolejowej E-20
Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Koninie, ul. Zakładowa4, 62-510 Konin
Data opracowania: w trakcie

Dokumentacja projektowa dla inwestycji pn. Przebudowa dwóch obiektów mostowych w m. Nadrożno i m. Złotniczki w ciągu drogi powiatowej nr 240P, gmina Pobiedziska, powiat poznański, województwo wielkopolskie
Inwestor: Powiat Poznański – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
Data opracowania: w trakcie

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na „Rozbudowę skrzyżowania ulic Trasa Warszawska –  Wojska Polskiego w Koninie
Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Koninie, ul. Zakładowa4, 62-510 Konin
Data opracowania: w trakcie

Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla przebudowy ulicy Poziomkowej w Zalasewie od ulicy Rivoliego do skrzyżowania z ulicą Przybylskiego oraz od ulicy Poziomkowej w kierunku północnym do istniejącej nawierzchni wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania
Inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz
Data opracowania: w trakcie

Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Oborniki – Żerniki w zakresie budowy ścieżki rowerowej
Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Data opracowania: w trakcie

a) Dąbrowa – dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej od ul. Leśnej do drogi DW Nr 307,
b) Dąbrowa – dokumentacja projektowa budowy ul. Leśnej (od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej)
Inwestor: Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo
Data opracowania: w trakcie

Budowa ulicy Józefa Grobelnego w Buku
Inwestor: Miasto i Gmina Buk, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Data opracowania: w trakcie

Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku od drogi krajowej nr 25 do Szklarki Myślniewskiej
Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Data opracowania: 01.2018

Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej wraz z dostosowaniem do obowiązujących standardów rowerowych i obsługi osób niepełnosprawnych
Inwestor: Miasto Poznań – Zarząd Dróg Miejskich (Poznańskie Inwestycje Miejskie sp z o.o. al. Niepodległości 27, 61-714 Poznań)
Data opracowania: 06.2018

Koncepcja architektoniczno – urbanistyczna kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem w Poznaniu
Inwestor: Udział w konkursie
Data opracowania: 04.2018

Dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania dla przebudowy ul. Ogrodowej w Paczkowie
Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz
Data opracowania: 02.2018

Budowa ulicy Franciszka Górczaka w Buku
Inwestor: Miasto i Gmina Buk, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Data opracowania: 08.2018

Aktualizacja dokumentacji projektowej remontu północnej płyty jezdnej z dylatacją podłużną na wiadukcie Szymanowskiego – PST w Poznaniu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Inwestor: Miasto Poznań – Zarząd Dróg Miejskich (Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. al. Niepodległości 27, 61-714 Poznań)
Data opracowania: 02.2018

Rozszerzenie nawierzchni parkingu na działce nr 20 dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach
Inwestor: Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, Charcice 12, 64-412 Chrzypsko Wielkie
Data opracowania: 08.2018

Koncepcja projektów obejmująca likwidację przejazdów kolejowo-drogowych i budowę w zamian skrzyżowań bezkolizyjnych
Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Data opracowania: 05.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: „Rozbiórka dwóch istniejących mostów i budowa nowych obiektów mostowych przez rzekę Wierzenicę w ciągu drogi krajowej nr 74 w m. Kuźnica Strobińska”
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź
Data opracowania: 03.2018

Opracowanie koncepcji budowy drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyń
Inwestor: Gmina Międzychód ul. M. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
Data opracowania: 09.2018

Dokumentacja techniczna dla zadania: remont drogi wojewódzkiej nr 197 na odcinku Owieczki – Myślęcin
Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Data opracowania: 06.2018

Projekt budowlano-wykonawczy budowy kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Lipowej w m. Krosinko
Inwestor: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
Data opracowania: 09.2018

Budowa chodnika wraz z oświetleniem i małą architekturą oraz odwodnieniem wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego we wsi Wierzenica
Inwestor: Gmina Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz
Data opracowania: 01.2018

Projekt budowy drogi wojewódzkiej nr 414 w km 50+200 – 52+730 – Aleja Lipowa
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole
Data opracowania: 06.2018

2017

Projekt budowy obwodnicy Maciejowej w ciągu drogi krajowej nr 3 w Jeleniej Górze – budowa południowej obwodnicy miasta
Inwestor: Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
Data opracowania: 01.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w m. Bartoszyce
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn
Data opracowania: 07.2017

Projekt budowy ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do Skrzyżowania z ul. Brunatną w Koninie
Inwestor: Miasto Konin, Plac Wolności 1, 62-500 Konin
Data opracowania: 03.2017

Opracowanie dokumentacji dla rozbudowy drogi  wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk – Gołańcz – Morakowo  na odcinku Wyrzysk – Osiek nad Notecią
Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Data opracowania: 03.2017

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn.: „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”
Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
Data opracowania: 12.2017

Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach
Inwestor: Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
Data opracowania: 01.2017

Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej przebudowy, z dostosowaniem dla obsługi osób niepełnosprawnych kładki dla pieszych nad torami kolejowymi w ciągu ul. ks. Jana Skorupki
Inwestor: Miejski Zarząd Dróg, ul. Zamenhofa 2 B, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Data opracowania: 04.2017

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 – przebudowa wiaduktu nad linią nr 535 Poznań Wschód – Skandawa oraz linią kolejową nr 281 Oleśnica – Chojnice w m. Gniezno
Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Data opracowania: 06.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo na odcinku Miłosław – Mikuszewo, teren gminy Miłosław
Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Data opracowania: 2017

Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka promenady (etap III) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kórniku- w zakresie kładki przez jezioro Kórnickie
Inwestor: „GOYA” Sławomir Gierliński, ul. Szarytek 8/34, 63-000 Środa Wlkp./ Urząd Miasta i Gminy w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
Data opracowania: 10.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 181 do ronda na skrzyżowaniu z ulicą Ogrodową i Gimnazjalną”
Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Data opracowania: 02.2017

ZDP Poznań Rokietnica ul. Szamotulska
Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8,  61-851 Poznań
Data opracowania: 03.2017

Modernizacja nawierzchni ul. Ptasiej w Kiekrzu
Inwestor: Gmina Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica
Data opracowania: 06.2017

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy ul. Leśmiana i Lema w m. Mosina wraz z odwodnieniem
Inwestor: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
Data opracowania: 06.2017

Remont mostu nad rzeką Widawką w Szczercowie
Inwestor: Gmina Szczerców, ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców
Data opracowania: 07.2017

Opracowanie dokumentacji dla zadania: „Roboty budowalne na wiadukcie nad linią kolejową w ciągu DK 12 w km 58+718, w m. Chrobrów
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze ul. Boh. Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
Data opracowania: 01.2017

Koncepcja budowy ulicy Leśnej w Krośnie na odcinku od ul. Krosińskiej do drogi powiatowej nr 2463P
Inwestor: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
Data opracowania: 04.2017

Rozbudowa ul. Skorupki w Ostrowie Wielkopolskim
Inwestor: Miejski Zarząd Dróg, ul. Zamenhofa 2 B, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Data opracowania: 06.2017

Opracowanie pełno branżowego dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla przebudowy ul. Gwiaździstej w Swarzędzu wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania
Inwestor: Gmina Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz
Data opracowania: 11.2017

Budowa parkingu buforowego w Buku przy ul. Wielkowiejskiej
Inwestor: Miasto i Gmina Buk, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Data opracowania: 08.2017

Opracowanie koncepcji dla przebudowy / rozbudowy ulicy Pokrzywno na odcinku od ul. Sanockiej do ul. Ropczyckiej wraz z odwodnieniem i o świetleniem
Inwestor: Miasto Poznań Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Data opracowania: 06.2017

Analiza statyczno – wytrzymałościowa mostu w miejscowości Czapury dla autobusu przegubowego masie przekraczającej 20 ton
Inwestor: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
Data opracowania: 06.2017

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w miejscowości Chocicza Mała wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Inwestor: Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
Data opracowania: 07.2017

Oszacowanie zakresu robót i opracowanie kosztorysu dla remontu uszkodzonego mostu w miejscowości Jeziorno k. Sierakowa
Inwestor: Gospodarstwo Rybackie Sieraków Sp. z o.o., ul. Wieleńska 16, 64-410 Sieraków
Data opracowania: 06.2017

Budowa ul. Liliowej i Prymasa Wyszyńskiego w Kostrzynie wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii, map, decyzji podziałowych oraz podjęciem innych czynności niezbędnych do opracowania dokumentacji
Inwestor: Gmina Kostrzyn Ul. Dworcowa 5    62-025 Kostrzyn Wlkp.
Data opracowania: 09.2017

Wykonanie remontu mostku przez strugę Wartelnik w obrębie geodezyjnym w. Zatom Stary
Gmina Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
Data opracowania: 07.2017

Wyznaczenie wartości wojskowej klasy obciążeń MLC dla 6 obiektów mostowych w ciągu dróg krajowych na terenie województwa wielkopolskiego
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań
Data opracowania: 08.2017

Przegląd obiektów mostowych w Ostrowie Wielkopolskim
Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhofa 2B 63-400 Ostrów Wielkopolski
Data opracowania: 11.2017

Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna w km 00+152,83 do 2+476,00
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole
Data opracowania: 07.2017

Przebudowa drogi gminnej nr 332042P w m. Czołowo na odcinku od obwodnicy Kórnika do rowu melioracyjnego nr ewid. 109/1 przy osiedlu Międzylesie
Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
Data opracowania: 12.2017

Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią i Europejską w Gostyniu
Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Data opracowania: 12.2017

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w pasie drogi powiatowej nr 2489P (ul. Sportowa) przy skrzyżowaniu z ul. Kasztanową w m. Tulce, gmina Kleszczewo
Inwestor: Powiat Poznański – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
Data opracowania: 12.2017

Rozbudowa pasa drogowego ul. Poznańskiej w Kiekrzu polegająca na budowie chodnika
Inwestor: Gmina Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica
Data opracowania: 12.2017

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w pasie drogi powiatowej nr 2489P (ul. Jeziorna) w rejonie przystanków autobusowych przy ul. Sarniej w m. Szczytniki, gmina Kórnik – peron przystankowy
Inwestor: Powiat Poznański – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
Data opracowania: 12.2017

2016

Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulicy Korczaka, budowy miejsc postojowych w rejonie ul. Poniatowskiego w Bartoszycach (droga)
Inwestor: Urząd Miasta Bartoszyce, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce
Data opracowania: 09.2016

Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce – Stare Koźle”
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Ul. Oleska 127, 45-231 Opole
Data opracowania: 08.2016

Projekt przebudowy drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno (ul. Pocztowa) wraz z przebudową mostu na rz. Słupiance oraz drogami osiedlowymi – ul. Bociania, Żurawia, Orla
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź
Data opracowania: 08.2016

Projekt rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 wraz z rozbiórką i budową wiaduktu nad torami PKP w Koluszkach
Inwestor: Gmina Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno
Data opracowania: 09.2016

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego: „Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 92 w Swarzędzu”
Inwestor: Gmina Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz
Data opracowania: 10.2016

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania polegającego na budowie drogi wzdłuż torów w miejscowości Palędzie i Dąbrówka oraz prowadzenie nadzoru autorskiego
Inwestor: Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo
Data opracowania: 08.2016

Opracowanie dokumentacji dla „Rozbudowy drogi  wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczyńskiego”
Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Data opracowania: 09.2016

Opracowanie dokumentacji dla „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana – droga krajowa nr 22 (Przesieki), na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowa (km ~ 9+200,00
Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Data opracowania: 10.2016

Budowa centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni
Inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
Data opracowania: 04.2016

Przebudowa wiaduktów w ciągu Al. K. Wielkiego (DK 62) we Włocławku, nad torami bocznicowymi stacji Włocławek Wschód wraz z przebudową dojazdów oraz budową kładki dla rowerów przy wiadukcie południowym
Inwestor: Gmina Miasto Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek
Data opracowania: 02.2016

Projekt budowlano-wykonawczy budowy chodnika w ciągu ul. Ludwikowskiej w m. Krosinko
Inwestor: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
Data opracowania: 04.2016

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Witkowską w m. Gniezno
Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Data opracowania: 06.2016

Budowa nawierzchni ul. Siennej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie
Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
Data opracowania: 06.2016

Przebudowa przepustu drogowego w km 73+832,95 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 w m. Dolsk
Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Data opracowania: 02.2016

Koncepcja budowy (rozbudowy) skrzyżowania drogi krajowej nr 24 z ul. Powstańców Wlkp. w m. Kamionna gm. Międzychód
Inwestor: Gmina Międzychód, ul. M. J. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
Data opracowania: 05.2016

Naprawa dylatacji podłużnej wiaduktu w ul. Wojska Polskiego wraz z remontem wyspy dzielącej oraz projektem organizacji ruchu
Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
Data opracowania: 06.2016

Przebudowa ulicy Dworcowej w ramach zadania: Przebudowa dróg dojazdowych do dworca PKP w Środzie Wielkopolskiej
Inwestor: Gmina Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska
Data opracowania: 03.2016

Przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 10 w km 122+955 w miejscowości Mirosławiec / Przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 22 w km 133+081 w miejscowości Dzwonowo
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, o. Szczecin, al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin
Data opracowania: 07.2016

Dokumentacja dla remontu konstrukcji odciążającej przepustu na rzece Cybina w ciągu ul. Jana Pawła II w Poznaniu
Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
Data opracowania: 06.2016

Dokumentacja projektowo-wykonawcza budowy nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Kłecko
Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Data opracowania: 12.2016

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na ‚Modernizację drogi gminnej Kostrzyn – Glinka Duchowna – Buszkówiec”
Inwestor: Urząd Miejski w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
Data opracowania: 09.2016

2015

Projekt remontu ulic Chartowo, Żegrze, Inflackiej oraz Krzywoustego w Poznaniu
Inwestor: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp z o.o. al.. Niepodleglości 27, 61-714 Poznań
Data opracowania: 02.09.2015r.

Projekt przebudowy ul. Pawłowickiej w miejscowości Bytkowo, Gmina Rokietnica
Inwestor: Gmina Rokietnica, ul. Golęcińcka 1, 62-090 Rokietnica
Data opracowania: 12.08.2015r.

Projekt budowy jednostronnego chodnika w ciągu ul. Bankowej, na odcinku od ul. Poznańskiej do końca zabudowy w miejscowości Wiórek
Inwestor: Urząd Miejski w Mosinie, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
Data opracowania: 31.07.2015r.

Projekt budowy jednostronnego chodnika w ciągu ul. Łąkowej, na odcinku od ul. Piaskowej do il. Skrajnej w miejscowości Mosina
Inwestor: Urząd Miejski w Mosinie, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
Data opracowania: 31.07.2015r.

Projekt robót budowlanych polegających na dostosowaniu dwóch kładek dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek do obiektów bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych (budowa wind) w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek, w systemie zaprojektuj i wykonaj”
Inwestor: Gmina Miasto Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek
Data opracowania: 30.06.2015r.

Przebudowa odcinka ulicy Mury od bud. Nr 27 do ul. Grodziskiej oraz ulicy poprzecznej od ul. Przykop do ul. Kościelnej – Gmina Buk wraz z budową oświetlenia ulicznego
Inwestor: Miasto i Gmina Buk ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Data opracowania: 30.06.2015r.

Projekt rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu na rzece Parsęta wraz z dojazdami, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 3335 Z Włościbórz – Wrzosowo w miejscowości Kłopotowo
Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg
Data opracowania: 30.06.2015r.

Projekt budowy nawierzchni dróg na terenie OW Mierzyn, gmina Międzychód
Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
Data opracowania: 30.04.2015r.

Projekt rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2469P w miejscowości Borkowice, gmina Mosina
Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
Data opracowania: 31.03.2015r.

Dokumentacja projektowa budowy dróg publicznych oraz parkingów w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”
Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
Data opracowania: 26.03.2015r.

Projekt budowy ulicy Głuszyna na odcinku od ul. Starołęckiej do ul. Klimontowskiej w Poznaniu
Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
Data opracowania: 27.02.2015r.

Projekt budowy ulicy Laskówieckiej w Koninie
Inwestor: Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin
Data opracowania: 16.02.2015r.

Koncepcja projektowa zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej nr 178 w m. Kuźnica Czarnkowska
Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Data opracowania: 27.02.2015r.

2014

Projekt budowy traktu pieszego/rowerowego RoweLOVE Rataje łączącego Rataje- Park z Maltą i Wartą, oraz ul. Jana Pawła II w Poznaniu- etap I-J. L
Inwestor: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp z o.o., al.. Niepodleglości 27, 61-714 Poznań
Data opracowania: 30.12.2014r.

Opracowanie projektów technologicznych ramp wjazdowych nowobudowanego Centrum Handlowego „Posnania” w Poznaniu
Inwestor: PI-P INKOM Sp zoo ul. Pabianicka 67, 97-400 Bełchatów
Data opracowania: 31.12.2014r.

Projekt remontu drogi wojewódzkiej nr 437 na odcinku od km 5+791 do km 5+838 wraz z remontem mostu w m. Ziomek
Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Data opracowania: 20.12.2014r.

Projekt budowlany i wykonawczy rozbiórki istniejącego wiaduktu nad nieczynną linią kolejową PKP i budowy nowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi krajowej nr 39 w km 85+775 w m. Kamienna
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań
Data opracowania: 10.12.2014r.

Projekt budowlany i wykonawczy rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu w ciągu drogi krajowej Nr 39 w km 67+181 w m. Książkowice
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań
Data opracowania: 10.12.2014r.

Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 196 na odc. od m. Koziegłowy (km 2+743) do m. Czerwonak (km 4+802)
Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Data opracowania: 30.11.2014r.

Projekt przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
Data opracowania: 15.12.2014r.

Projekt zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska – Września na odcinku Grzymysławice – Obłaczkowo
Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Data opracowania: 10.12.2014r.

Projekt przebudowy odcinka drogi w obrębie miejscowości Głażewo, gmina Międzychód
Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
Data opracowania: 30.11.2014r.

Projekt budowy drogi gminnej zbiorczej w miejscowości Robakowo, gmina Kórnik
Inwestor: Gmina Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
Data opracowania: 30.11.2014r.

Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Krotoszyn- ul. Sulmierzycka
Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Data opracowania: 20.11.2014r.

Projekt budowy drogi wzdłuż torów w m. Dąbrówka na odcinku od ul. Poznańskiej/Malinowej do oczyszczalni ścieków
Inwestor: Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo
Data opracowania: 15.12.2014r.

Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce – Stare Koźle
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole
Data opracowania: 01.12.2014r.

Projekt naprawy dylatacji podłużnej na wiadukcie Polska nad ul. Wawrzyńca w Poznaniu
Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
Data opracowania: 15.12.2014r.

Projekt rozbudowy zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny z drogi krajowej nr 12 na drogę
wewnętrzną dojazdową do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów wraz z przebudową drogi dojazdowej do ZZO
Zamawiający: PROFILBIS Sp. z o.o. / ERS Projekt sp. z o.o., ul. Fabryczna 23, 65-453 Zielona Góra
Inwestor: Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o., ul. Górnośląska 2, 68-200 Żary
Data opracowania: 30.07.2014r.

Projekt rozbudowy węzła Tarnowo Podgórne po południowej stronie drogi krajowej nr 92 Pniewy – Poznań
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań
Data opracowania: 30.07.2014r.

Projekt przebudowy pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w ulicy Czystej w Kiekrzu
od torów kolejowych do rz. Samicy Kierskiej
Inwestor: Gmina Rokietnica, ul. Golęcińcka 1, 62-090 Rokietnica
Data opracowania: 30.07.2014r.

Projekt przebudowy drogi w miejscowości Kobylniki
Inwestor: Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko
Data opracowania: 30.07.2014r.

Projekt budowy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od wiaduktu Franowo do wjazdu na teren WGRO S.A. w Poznaniu
Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
Data opracowania: 30.07.2014r.

Projekt budowy drogi gminnej w rejonie ulicy Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej
Inwestor: Gmina Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska
Data opracowania: 30.07.2014r.

Projekt budowy ulicy – łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza wraz z rozbudową odcinka ul. Mickiewicza od skrzyżowania z projektowanym łącznikiem do granicy administracyjnej miasta w Jeleniej Górze
Inwestor: Miasto Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra
Data opracowania: 20.06.2014r.

Projekt budowy ulicy Paderewskiego od ul. Wysockiej do ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim
Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Data opracowania: 31.05.2014r.

Projekt przebudowa ul. Żagańskiej i Bohaterów Getta w Żarach wraz z ulicami ościennymi
Inwestor: Urząd Miejski w Żarach, ul. Rynek 1-5, 68-200 Żary
Data opracowania: 31.05.2014r.

Projekt budowy budowy ul. Torowej i ul. Pokrzywno na odcinku od ul. B. Krzywoustego do ul. Garaszewo w Poznaniu
Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
Data opracowania: 31.05.2014r.

Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Paderewskiego i Wysocka w Ostrowie Wielkopolskim
Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Data opracowania: 30.05.2014r.

Koncepcja przebudowy ul. Husarskiej w Poznaniu
Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
Data opracowania: 30.05.2014r.

Koncepcja przebudowy mostu w miejscowości Krzeszyce, w ciągu drogi krajowej nr 22 w km 29+374, nad rzeką Postomią
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
Data opracowania: 15.05.2014r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2469P wraz z obiektem mostowym w miejscowości Czapury, gmina Mosina
Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
Data opracowania: 15.05.2014r.

Koncepcja budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Paderewskiego i Śmigielskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Data opracowania: 15.05.2014r.

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego muru oporowego zlokalizowanego przy drodze wojewódzkiej nr 443, na terenie działki nr 2008, 2007/1 w Tuliszkowie
Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Data opracowania: 30.04.2014r.

Opracowanie koncepcji przejść dla pieszych na wysokości przystanków tramwajowych Żegrze I i Żegrze II w Poznaniu
Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
Data opracowania: 30.04.2014r.

Projekt przebudowy ulicy Krętej w Kiekrzu
Inwestor: Gmina Rokietnica, ul. Golęcińcka 1, 62-090 Rokietnica
Data opracowania: 30.03.2014r.

Projekt przebudowy ulicy Legionów Polskich w Rokietnicy
Inwestor: Gmina Rokietnica, ul. Golęcińcka 1, 62-090 Rokietnica
Data opracowania: 30.03.2014r.

Projekt przebudowy ulic Brzozowa, Kasztanowa oraz Cyprysowa w Rokietnicy
Inwestor: Gmina Rokietnica, ul. Golęcińcka 1, 62-090 Rokietnica
Data opracowania: 30.03.2014r.

Program funkcjonalno użytkowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu dwóch kładek dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek do obiektów bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek”
Inwestor: Gmina Miasto Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek
Data opracowania: 30.03.2014r.

Projekt przebudowy dróg gminnych w gminie Czerniejewo
Inwestor: Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo
Data opracowania: 15.02.2014r.

Projekt przebudowy ulicy Hercena w Poznaniu
Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
Data opracowania: 30.01.2014r.

2013

Projekt przebudowy ulicy Żeromskiego i Kochanowskiego w Żydowie
Inwestor: Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo
Data opracowania: 15.12.2013r.

Projekt remontu wiaduktu w ciągu ul. Dąbrowskiego nad ul. Lutycką w Poznaniu
Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
Data opracowania: 15.12.2013r.

Projekt remontu przejścia podziemnego Milczańska w Poznaniu wraz z dostosowaniem go dla potrzeb obsługi osób niepełnosprawnych.
Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
Data opracowania: 15.12.2013r.

Projekt przebudowy mostu w ciągu drogi krajowej 12, w km 26+639,00 na rzece Lubsza w miejscowości Lipinki Łużyckie
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
Data opracowania: 15.12.2013r.

Projekt przebudowy mostu w ciągu drogi krajowej 12, w km 6+954, na rzece Chwaliszówka w miejscowości Żarki Wielkie
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
Data opracowania: 15.12.2013.

Projekt rozbiórki wiaduktu w m. Chomętowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 103 w km 30+536,00
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Data opracowania: 30.11.2013r.

Projekt przebudowy wiaduktu nad linią kolejową w ciągu DK 12, w km 58+718, w miejscowości Chrobrów
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
Data opracowania: 30.11.2013r.

Projekt odprowadzenia wody opadowej i roztopowej z terenu zlokalizowanego w rejonie ul. Sadowej, ul. Poznańskiej i ul. Na Ostrawy w Międzychodzie
Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
Data opracowania: 29.11.2013r.

Projekt budowy kładki pieszej w ciągu chodnika na drodze powiatowej 2457 w miejscowości Trzcielin
Zamawiający: SABRE Tomasz Szabelski, ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina
Inwestor: Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo
Data opracowania: 30.10.2013r

Projekt przebudowy ulic pomiędzy rondem Kaliska a rondem Pałuckim w Wągrowcu
Inwestor: Gmina Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec
Data opracowania: 30.09.2013r.

Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Szamotulska – Szkolna w Rokietnicy
Inwestor: Rokietnicki Ośrodek Sportu, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica
Data opracowania: 30.09.2013r.

Projekt budowy ciągu pieszo jezdnego na ul. Pomorskiej w Ostrowie Wielkopolskim
Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Data opracowania: 30.09.2013r.

Projekt budowy ulica Raszkowskiej – zagospodarowanie terenu na narożniku z ulicą Wolności
Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Data opracowania: 30.09.2013r.

Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 2424P Rokietnica – Poznań na odcinku ul. Kierskiej od ul. Leśnej do ul. Altanowej (gr. m. Poznań)
Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
Data opracowania: 30.09.2013r.

Projekt budowy wiaduktu kolejowego w km 97+590,00 linii E65 Warszawa Wschodnia – Działdowo – Gdynia (LCS Ciechanów) wraz z dojazdami – BUDOWA MURÓW OPOROWYCH I DOJAZDÓW DO WIADUKTU
Zamawiający: WARBUD S.A. al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa
Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Data opracowania: 09.09.2013r.

Projekt budowy kładki dla pieszych i rowerów nad rzeką Ołobok w ciągu drogi 5299P ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Data opracowania: 08.07.2013r.

Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole
Data opracowania: 28.06.2013r.

Wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy i przebudowy układu komunikacyjnego i rozbudowy układu drogowego w rejonie ograniczonym ulicami Jana Pawła II – Krzywoustego – Inflancka – Milczańska i trasą tramwajową na Rataje w Poznaniu w zakresie:
– przebudowa przejścia podziemnego Ostrowska pod ul. Krzywoustego,
– budowa ramp wyjazdowych nr 1v(ul. 11KD-L) i 2 (ul. 05KD-Z) oraz rampy wjazdowej nr 3 (ul. Łacina) stanowiących obsługę komunikacyjną planowanego wielofunkcyjnego obiektu „Centrum Łacina”
– budowa murów oporowych
Zamawiający: Tebodin Poland Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 00-876 Warszawa
Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
Data opracowania: 30.05.2013r.

Projekt przebudowy wiaduktów w ciągu Al. K. Wielkiego (DK 62) we Włocławku, nad torami bocznicowymi stacji Włocławek Wschód wraz z przebudową dojazdów oraz budową kładki dla rowerów przy wiadukcie południowym
Inwestor: Miejski Zarząd Dróg, ul. Zielna 13/21, 87-800 Włocławek
Data opracowania: 30.04.2013r

Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogą wewnętrzną – ulicą Brzozową w Niepruszewie
Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Buk, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Data opracowania: 30.04.2013r.

Projekt Budowy drogi gminnej zbiorczej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 433 obręb Żerniki do rowu melioracyjnego o numerze ewidencyjnym nr 1 w miejscowości Robakowo gmina Kórnik
Inwestor: Gmina Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
Data opracowania: 30.04.2013r.

Projekt rozbudowy drogi krajowej nr 19 (gr. państwa – Kuźnica Białostocka – Lublin – Rzeszów) od km 400+190 do km 400+293 wraz z budową mostu przez rzekę Bukowa w m. Domostawa w km 400+263, rozbiórką istniejącego mostu, budową i rozbiórką objazdu tymczasowego oraz adaptacją dojazdów do mostu od km 400+190 do km 400+423
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów
Data opracowania: 15.04.2013r.

2012

Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy drogi krajowej nr 39 na odcinku: Nowe Smarchowice – Smarchowice Wielkie km 74+648 – 78+890
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole
Data opracowania: 11.01.2012r.

Projekt budowlano-wykonawczy branży mostowej dla tematu pn. projekt na budowę drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą nr 92 w Jasiniu gm. Swarzędz
Zamawiający: „DAP-MED.-PROJECT” Dominika Pulikowska, ul. Dąbrowskiego 316, 60-406 Poznań
Inwestor: Zarząd Powiatu w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
Data opracowania: 31.01.2012r.

Projekt budowy nawierzchni ulicy Sadowej w Międzychodzie wraz z odwodnieniem
Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
Data opracowania: 28.02.2012r.

Dokumentacja projektowa dla przebudowy przepustu drogowego w km 73+832,95 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 w m. Dolsk
Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Wilczak 51, 62-623 Poznań
Data opracowania: 29.02.2012r.

Projekt budowy przejścia podziemnego i murów oporowych dla zewnętrznego układu komunikacyjnego w rejonie projektowanego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego Poznań Główny.
Zamawiający: Tebodin Poland Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
Data opracowania: 28.05.2012r.

Projekt przebudowy drogi do Jenatowa na odcinku około 450mb, gmina Międzychód
Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
Data opracowania: 30.05.2012r.

Projekt odbudowy i przebudowy mostu drogowego na rzece Kamienna w ciągu ulicy Mickiewicza w Szklarskiej Porębie
Inwestor: Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poręba
Data opracowania: 31.05.2012r.

Projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej dla rozbudowy i budowy ul. Obornickiej, ul. Szymanowskiego oraz ul. Kurpińskiego w Poznaniu
Zamawiający: AQUA S.A. ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań
Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
Data opracowania: 20.06.2012r.

Projekt budowa chodnika – ciągu pieszo rowerowego przy drodze krajowej nr 36 w Załęczu wraz z odwodnieniem
Inwestor: Gmina Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
Data opracowania: 30.06.2012r.

Projekt wymiany nawierzchni dróg, chodników i placów na terenie Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach
Inwestor: Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, Charcice 12, 64-412 Chrzypsko Wielkie
Data opracowania: 30.08.2012r.

Projekt budowy wschodniej obwodnicy miasta Środa Wielkopolska wzdłuż dróg gminnych i powiatowych
Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska
Data opracowania: 20.09.2012r.

Projekt remontu mostu nad rzeką Widawką w ul. Częstochowskiej w Szczercowie
Inwestor: Gmina Szczerców, ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców
Data opracowania: 30.09.2012r.

Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy wiaduktu kolejowego w km 83,808 linii Kluczbork – Poznań nad ul. Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim wraz z wykonaniem projektu przebudowy ul. Brzozowej
Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Data opracowania: 12.10.2012r.

Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 296 w m. Iłowa od km 38+609 do km 40+500
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielone Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra
Data opracowania: 30.10.2012r.

Projekt naprawy poprzecznicy mostu nad kanałem rzeki Odry w ciągu drogi krajowej nr 29, w km 53+855, w miejscowości Krosno Odrzańskie
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
Data opracowania: 30.10.2012r.

Projekt remontu kładki pieszo-rowerowej nad rz. Trojanką, zlokalizowanej w c. drogi powiatowej ul. Mściszewska w Murowanej Goślinie.
Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina
Data opracowania: 15.11.2012r.

Projekt budowy drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 12 z ulicą Nowopolną we Wschowie wraz ze ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem drogowym oraz projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i projekt budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami – ETAP 1
Inwestor: Gmina Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa
Data opracowania: 30.11.2012r.

Opinia o stanie technicznymmostu nad Kanałem Warta-Gopło w ciągu drogi powiatowej 3212P Konin-Rudzica
Zamawiający: Inwestor Konin – Pracownia Projektowa, ul. Okólna 6, 62—510 Konin
Inwestor: Powiat Koniński, ul. 1-go Maja 9, Konin
Data opracowania: 30.11.2012r.

Projekt remontu mostu w ciągu drogi krajowej nr 92 w km 24+157,00 w m. Słupca
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań
Data opracowania: 30.11.2012r.

Projekt remontu wiaduktów w ciągu drogi krajowej S3 w km 91+440 na odcinku Węzeł Rzęśnica- Węzeł Kijewo w miejscowości Szczecin Dunikowo nad linią kolejową Poznań-Szczecin
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin
Data opracowania: 30.11.2012r.

Projekt budowlany i wykonawczy posadowienia przepustów (6szt.) na rowie melioracyjnym – teren między ul. E. Orzeszkowej a ul. Rzepichy w Gnieźnie
Inwestor: Miasto Gniezno, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
Data opracowania: 03.12.2012r.

Projekt przebudowy przepustu w ciągu drogi krajowej nr 3 w km 46+456 w miejscowości Przybiernów
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin
Data opracowania: 15.12.2012r.

Projekt przebudowy przepustu w ciągu drogi krajowejnr 10 w km 122+995 w m. Mirosławiec
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin
Data opracowania: 15.12.2012r.

Projekt przebudowy przepustu w ciągu drogi krajowej nr20 w km 75+837 w miejscowości Złocieniec
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin
Data opracowania: 15.12.2012r.

Projekt przebudowy przepustu w ciągu drogi krajowejnr 22 w km 129+531 w miejscowości Szczuczarz
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin
Data opracowania: 15.12.2012r.

Projekt przebudowy przepustu w ciągu drogi krajowejnr 22 w km 133+081 w miejscowości Dzwonowo
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin
Data opracowania: 15.12.2012r.

Projekt przebudowy przepustu w ciągu drogi krajowejnr 22 w km 162+647 w miejscowości Strączno
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin
Data opracowania: 15.12.2012r.

 

2011

Projekt budowlany i wykonawczy remontu wiaduktów znajdujących się w ciągu drogi krajowej nr 41 w km 2+156 w m. Nysa
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole
Data opracowania: 28.02.2011r.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy kładki na Kanale Żerańskim w miejscowości Nieporęt z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych
Zamawiający: Urząd Gminy Nieporęt, Pl. Wolności 1, 05-126 Nieporęt
Data opracowania: 18.07.2011r.

Projekt przebudowy ulic w mieście Buk – ul. Mury (od ul. Dworcowej do ul. Bohaterów Bukowskich), ul. Ratuszowa, ul. Kościelna, ul. Poprzeczna, pl. Przemysława
Inwestor: Miasto i Gmina Buk, ul. Ratuszowa 1. 64-320 Buk
Data opracowania: 15.05.2011r.

Projekt przebudowy mostu na rzece Wrześnica w m. Nadarzyce
Zamawiający: Polskie Elektrownie Wiatrowe, ul. Felińskiego 40/1, 01-563 Warszawa
Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
Data opracowania: 19.05.2011r.

Projekt przebudowy przepustu w ciągu drogi krajowej nr 11 na odcinku Koszalin – Bobolice, w km 078+460 koło m. Głodowa
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin
Data opracowania: 30.05.2011r.

Projekt przebudowy mostu na przepust wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1213F Międzyrzecz-Bukowiec w km 4+142
Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Słoneczna 24, 66-300 Międzyrzecz
Data opracowania: 04.10.2011r.

Dokumentacja projektowa remontu mostu w ciągu drogi powiatowej 1147F w miejscowościPrądocinek – most na rzece Bóbr o numerze JNI 1026890
Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim, ul. Fryderyka Chopina 5, 66-600 Krosno Odrzańskie
Data opracowania: 14.10.2011r.

Projekt remontu mostu przez Mesznę w m. Słupca w ciągu drogi krajowej nr 92 w km 24+814
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań
Data opracowania: 31.10.2011r.

Projekt remontu konstrukcji odciążającej przepustu na rzece Cybina w ciągu ul. Jana Pawła II (jezdnia zachodnia)
Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, Poznań
Data opracowania: 15.11.2011r.

Projekt rozbudowy mostu w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 57+167 w m. Pokrzywnica
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole
Data opracowania: 30.11.2011r.

Projekt remontu wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi krajowej nr 32, w km 59+897, w Zielonej Górze
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
Data opracowania: 07.12.2011r.

Projekt remontu wiaduktu nad drogą S-3, w km 275+748, w miejscowości Górzykowo
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
Data opracowania: 07.12.2011r.

Projekt remontu wiaduktu WA-3 nad linią kolejową w ciągu drogi S-3 w km 288+047, w Zielonej Górze
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
Data opracowania: 08.12.2011r.

Projekt przebudowy nawierzchni wraz z odwodnieniem ulicy Wyszyńskiego w Międzychodzie
Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
Data opracowania: 15.12.2011r.

Przebudowa trzyprzęsłowego mostu żelbetowego przez Kanał Mosiński w ciągu drogi powiatowej
Nr 2463p, ul. Mostowa w miejscowości Mosina
Inwestor: Urząd Miejski w Mosinie, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
Data opracowania: 15.12.2011r.

Projekt remontu mostu w ciągu drogi krajowej Nr 20 km 3+849 na odcinku Stargard Szczeciński – Chociwel koło miejscowości Stargard Szczeciński nad kanałem Bydgoskim JNI1001154
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie, ul. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin
Data opracowania: 15.12.2011r.

Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 13 w km 12+085, nad autostradą A-6, w km 2+418 w m Kołbaskowo.
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin
Data opracowania: 15.12.2011r.

Projekt remontu przejścia podziemnego „Leśnowolska” pod ul. Dąbrowskiego w Poznaniu – etap I
Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, Poznań
Data opracowania: 15.12.2011r.


DOŚWIADCZENIE Pracownia Inżynieryjna SZUBERT

Projekt budowlano – wykonawczy remontu mostu przez rzekę Wartę w m. Międzychód usytuowanego w ciagu drogi wojewódzkiej nr 160
Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Data opracowania: 30.01.2011r.

Projekt przebudowy mostu przez rzekę Bukowa oraz projekt budowy wiaduktu nad linią PKP w m. Herburtowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174
Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Data opracowania: 08.02.2011r.

Przebudowa ulicy przy przychodni na ul. Dąbrowskiego w Turku
Zamawiający: Gmina Miejska Turek, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
Data opracowania: 30.03.2011r.

Koncepcja programowo przestrzenna wschodniej obwonicy miasta Mosina łączącej ulicę Mocka w Mosinie (DW nr 431) z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Nowinkach – Drużynie (DW nr 2465P) z przeprawą mostową przez Kanał Mosiński
Zamawiający: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
Data opracowania: 15.12.2010r.

 

 

2010

Projekt koncepcyjny przebudowy skrzyżowania DK nr 94 (km 198+306) z DP nr 1712 O w m. Walidrogi
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole
Data opracowania: 30.08.2010r.

Koncepcja programowo przestrzenna z analizą kosztów budowy dostawy węgla z odkrywki Tomisławice do odkrywki Lubstów
Zamawiający: OLBUD Gierwielaniec Sp. j. ul. Kleczewska 16, 62-510 Konin
Inwestor: Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin’ ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew
Data opracowania: 30.08.2010r.

Projekt budowy parkingu wraz z miejscem do ważenia pojazdów w obrębie m. Piorunkowice w ciągu DK nr 41 Nysa – Prudnik
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole
Data opracowania: 30.11.2010r.

Projekt remontu przepustu w m. Pigłowice w ciągu drogi powiatowej
Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp., ul. Libelta 2, 63-000 Środa Wielkopolska
Data opracowania: 06.12.2010r.

Projekt budowy drogi gminnej z przeprawą mostową przez Kanał Mosiński i przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 431, w miejscowościach Mosina i Krosinko
Inwestor: Urząd Miejski w Mosinie, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
Data opracowania: 30.12.2010r.

Dokumentacja techniczna na remont przejścia podziemnego „Braille’a” pod ul. Szeligowskiego oraz kładki dla pieszych „Braille’a” nad PST w Poznaniu
Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, Poznań
Data opracowania: 30.12.2010r.


DOŚWIADCZENIE Pracownia Inżynieryjna SZUBERT

Projekt remontu mostu w m. Opatów w ciągu drogi krajowej nr 11
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań
Data opracowania: 30.03.2010r.

Projekt budowy kładki dla pieszych nad ul. Gen. St. Maczka łączącej ul. Gajową z ul. Zawady w Białymstoku
Zamawiający: Miasto Białystok ul. Słonimska 1 15-950 Białystok
Data opracowania: 30.03.2010r.

Projekt wykonawczy remontu mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 158 w m. Goszczanowo, Gorzów Wlkp. – Santok – Drezdenko w km 28+512
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra
Data opracowania: 27.04.2010r.

Projekt rozbiórki i budowy nowego mostu w ciągu drogi krajowej nr 46 w km 106+089,94 oraz budowy nowego mostu w ciągu pieszo-jezdnym nad rzeką Chrząstawą (Jemielnicą)
Zamawiający: JK Projekt Sp. zoo, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań
Data opracowania: 30.04.2010r.

Projekt budowy drogi gminnej w Międzychodzie, łączącej drogi wojewódzkie nr 160 i nr 182 pełniącej funkcję obwodnicy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
Data opracowania: 30.06.2010r.

Projekt przebudowy ulicy Przemysłowej w m. Bielsko w Międzychodzie
Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
Data opracowania: 10.09.2010r.

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi krajowej nr 42 na odcinku Dębina – Praszka km od 44+580 do km 53+152
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole
Data opracowania: 30.09.2010r.

Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy Placu Powstańców Wielkopolskich w Murowanej Goślinie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja placu i dróg miejskich”
Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina
Data opracowania: 30.09.2010r.

Projekt przebudowy mostu przez rzekę Wrześnicę w m. Nadarzyce
Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
Data opracowania: 30.09.2010r.

Projekt przebudowy ulicy Szkolnej w Murowanej Goślinie
Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina
Data opracowania: 30.10.2010r.

Projekt budowy kładki pieszo-rowerowej wraz z dojazdami nad rzeką Prosną w Kaliszu. (kładka wisząca z drewna klejonego)
Zamawiający: Urząd Miejski w Kaliszu, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Data opracowania: 30.11.2010r.

Projekt budowy ulicy Ogrodowej w Mosinie
Zamawiający: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
Data opracowania: 30.11.2010r.

Projekt budowy ulicy Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej w Mosinie
Zamawiający: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
Data opracowania: 30.11.2010r.

Koncepcja zagospodarowania pasa drogowego ulic planowanych 12KD-La, 23KD-Da, 24KD-Da, 25KD-Da, 46KD-Da, 47KD-Da oraz projekty budowlane i wykonawcze budowy ulicy Podgórnej, Dworcowej wraz z parkingiem przy Ośrodku Zdrowia, Rogozińskiej, 12KD-La, 23KD-Da w Murowanej Goślinie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja placu i dróg miejskich”
Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina
Data opracowania: 10.12.2010r.

Budowa drogi gminnej – ulicy na odcinku od ulicy Starczanowskiej do ulicy Stefana Żeromskiego w Murowanej Goślinie
Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina
Data opracowania: 30.12.2010r.

Dokumentacja techniczna na remont przejścia podziemnego „Międzyosiedlowa” pod ul. Księcia Mieszka I oraz kładki dla pieszych „Miedzyosiedlowa” nad PST w Poznaniu
Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, Poznań
Data opracowania: 30.12.2010r.

2009

Od 1999 roku realizowaliśmy projekty pod szyldem Pracowni Inżynieryjnej SZUBERT

DOŚWIADCZENIE Pracownia Inżynieryjna SZUBERT

Projekt przebudowy mostu drogowego na rzece Orla w ciągu drogi powiatowej nr 1110D Wąsosz – Pobiel w m. Pobiel
Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Armii Polskiej 16, 56-200 Góra
Data opracowania: 25.02.2009r.

Projekt budowy chodnika w ciągu ul. Torowej w Mosinie
Zamawiający: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
Data opracowania: 30.03.2009r.

Projekt rozbiórki i budowy nowego mostu przez rzekę Wałpusz w km 49+303,55 drogi krajowej nr 53
Zamawiający: Biuro Inżynieryjno-Techniczne KARO Sp. z o.o., ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań
Data opracowania: 30.03.2009r.

Projekt budowy wiaduktu WN 25, WN 27, WN 28, WN B nad drogą S5, Wschodnią Obwodnicą Poznania, drogą krajową S5
Zamawiający: Scott Wilson sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-965 Poznań, ul. Chłapowskiego 29
Data opracowania: 30.04.2009r.

Opracowanie projektu budowy ulicy Ogrodowej w Swadzimiu wraz z kanalizacją deszczową
Zamawiający: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne
Data opracowania: 30.05.2009r.

Projekt przebudowy ulicy Poznańskiej w m. Starzyny oraz ulicy Trakt Napoleoński w m. Rokietnica, gmina Rokietnica
Zamawiający: Urząd Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica
Data opracowania: 30.06.2009r.

Projekt budowy miasteczka ruchu drogowego we Wrześni
Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
Data opracowania: 31.07.2009r.

Projekt budowy ulicy Świt w Lusowie wraz z kanalizacją deszczową
Zamawiający: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne
Data opracowania: 30.08.2009r.

Projekt budowy chodnika w ciagu ul. Torowej w m. Mosina – etap 1
Zamawiający: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
Data opracowania: 28.09.2009r.

Projekt budowy estakady nad linią kolejową nr 29 Tłuszcz – Ostrołęka w ramach aktualizacji projektu budowy obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa
Zamawiający: Inwestor Konin – Pracownia Projektowa, ul. Okólna 6, 62-510 Konin
Data opracowania: 30.09.2009r.

Projekt budowy kładki dla pieszych wraz z dojściami w ciągu ul. Łaziennej w Mosinie
Zamawiający: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
Data opracowania: 30.09.2009r.

Projekt budowy ulic: Adama Mickiewicza, Stefana Żeromskiego, Juliusza Słowackiego, Marii Konopnickiej, Bolesława Prusa w Murowanej Goślinie
Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina
Data opracowania: 30.12.2006r.

Projekt remontu kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 92 w Swarzędzu
Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz
Data opracowania: 30.12.2009r.

2008

Od 1999 roku realizowaliśmy projekty pod szyldem Pracowni Inżynieryjnej SZUBERT

DOŚWIADCZENIE Pracownia Inżynieryjna SZUBERT

Projekt budowy ulicy Jagodowej, Malinowej, Porzeczkowej i Szkolnej oraz projektu przebudowy chodnika przy ulicy Szkolnej w Sadach
Zamawiający: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne
Data opracowania: 30.01.2008r.

Projekt budowy strażnicy LSRG Ławica z drogami dojazdowymi i stacją transformatorową. Etap II – budowa strażnicy z drogami dojazdowymi. Branża drogowa.
Zamawiający: Studio DNA, ul. Sowiniecka 46a/10, 62-050 Mosina
Data opracowania: 30.03.2008r.

Projekt przebudowy nawierzchni odnogi od ulicy Legii Wrzesińskiej we Wrześni
Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
Data opracowania: 30.06.2008r.

Projekt przebudowy nawierzchni odnogi od ulicy Sądowej we Wrześni
Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
Data opracowania: 30.07.2008r.

Projekt przebudowy mostu na rzece Bóbr w m. Wleń w ciągu drogi powiatowej nr 2491D
Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, ul. Ogrodowa 1, 59-600 Lwówek Śląski
Data opracowania: 30.09.2008r.

Projekt budowy ulic w rejonie ulicy Słowackiego we Wrześni wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną, siecią wodociągową, oświetleniem ulicznym.
Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
Data opracowania: 30.10.2008r.

Projekt przebudowy ulicy Dworcowej oraz budowy parkingu w m. Mosina
Zamawiający: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
Data opracowania: 01.12.2008r.

Opracowanie projektu przebudowy mostu drogowego przez Kanał Notecki w c. DP 2558C w m. Kołuda.
Zamawiający: Inwestor Konin – Pracownia Projektowa, ul. Okólna 6, 62-510 Konin
Data opracowania: 30.12.2008r.

2007

Od 1999 roku realizowaliśmy projekty pod szyldem Pracowni Inżynieryjnej SZUBERT

DOŚWIADCZENIE Pracownia Inżynieryjna SZUBERT

Projekt budowy przejazdu gospodarczego wraz z mostem przez rzekę Gniła Obra w km rzeki 22+612,00
Zamawiający: Hydroprojekt Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań
Data opracowania: 30.06.2007r.

Dokumentacja techniczna dla modernizacji nawierzchni pasa drogowego ul. Marii Konopnickiej i ul. Jana Matejki w Luboniu
Zamawiający: Urząd Miasta Luboń, Plac E. Bojanowskiego 2, 62-031 Luboń
Data opracowania: 30.07.2007r.

2006

Od 1999 roku realizowaliśmy projekty pod szyldem Pracowni Inżynieryjnej SZUBERT

DOŚWIADCZENIE Pracownia Inżynieryjna SZUBERT

Dokumentacja techniczna dla budowy chodnika w m. Miłosław i m. Bugaj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo
Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Data opracowania: 30.05.2006r.

Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy chodnika w m. Nowiny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 189 Jastrowie – Więcbork
Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Data opracowania: 30.07.2006r.

Projekt remontu wiaduktu nad linią PKP Poznań – Wągrowiec w ciągu ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie
Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina
Data opracowania: 30.12.2006r.

2004

Od 1999 roku realizowaliśmy projekty pod szyldem Pracowni Inżynieryjnej SZUBERT

DOŚWIADCZENIE Pracownia Inżynieryjna SZUBERT

Dokumentacja techniczna remontu wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi Nr 2763D w Szklarskiej Porębie
Zamawiający: Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Andrzej Meller, ul. Bogusławskiego 4, 58-500 Jelenia Góra
Data opracowania: 30.12.2004r.

Wykonanie dokumentacji na remont ul. Demokratów (dr. nr 2733D) w Szklarskiej Porębie
Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze, ul. J. Matejki 17A, 58-500 Jelenia Góra
Data opracowania: 30.12.2004r.

Wykonanie dokumentacji na remont ul. Karkonowskiej (dr. nr 2653D) w Karpaczu
Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze, ul. J. Matejki 17A, 58-500 Jelenia Góra
Data opracowania: 30.12.2004r.

referencje

logo-smp-po-zmianach-2017-04-01

KTO?

SMP Projektanci spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

NIP 779-23-71-246
REGON 301375359
KRS 0000639676

Doświadczenie

KONTAKT

ul. Głuchowska 1,
60-101 Poznań

tel. 61 86 19 636
fax.61 86 10 644

www.smp.poznan.pl
e-mail: biuro@smp.poznan.pl

Wpisz treść i wciśnij ENTER